Barion Pixel

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

www.sasfly.net
blog.sasfly.net
webshop.sasfly.net

Hatályba lépés ideje: 2021.10.18.

Bevezetés:
Legyen kedves gondosan elolvasni Általános szerződési feltételeinket, hiszen Ön az
időpontfoglalással és az online rendeléssel elfogadja Cégünk Általános szerződési
feltételeit!
Amennyiben webshopunk használatával, az időpontfoglalással, a vásárlás
folyamatával, termékeinkkel vagy Általános szerződési feltételeinkkel kapcsolatos
kérdése van, felveheti Cégünkkel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

Név: SaSfLyNeT Kft. (továbbiakban: Cég)
Nyilvántartási szám: 56346491
Adószám: 57696359-1-43
Statisztikai számjele: 57696359-9609-231-01
Székhely: 1116 Budapest Fehérvári út 168-178/B.
Telefon: +36-20-2203332
E-mail: info@sasfly.net

Fogalmak:

Felek: SaSfLyNeT Kft. (Cég) eladó és Fogyasztó együttesen
Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18.
életévét betöltött természetes személy

Fogyasztói szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül

Szerződés: SaSfLyNeT Kft. mint vállalkozó és Fogyasztó között a
www.sasfly.net, blog.sasfly.net valamint webshop.sasfly.net weblapokon, termék valamint szolgáltatás vásárlása
vagy e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése

Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező termék
megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek
egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz
alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre
Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat
megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz,
nyomtatvány, katalógus, telefon
Termék: a www.sasfly.net, blog.sasfly.net valamint webshop.sasfly.net weblapokon meghirdetett
termékek, szolgáltatások
Cég: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró SaSfLyNeT Kft mint
vállalkozó munkatársai
Webshop: a www.sasfly.net, blog.sasfly.net valamint webshop.sasfly.net weblapok, melyen a
szerződéskötés megvalósul
Vonatkozó jogszabályok:

● 1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről
● 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
● 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
● 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
● 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
● 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól
● Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a
természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről,
továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz
az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
● Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a
belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye
alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a
megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a
2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK
irányelv módosításáról

ÁSZF hatálya és elfogadása:

A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát Általános
szerződési feltételeink is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk az Önt és
minket megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési,
illetve szállítási feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat,
továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
Ön rendelése leadásával elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit, mely a
megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.
Szerződés nyelve és formája:
A szerződés nyelve magyar.
A szerződés a megrendelés leadásával jön létre, Általános szerződési feltételeink
elfogadásával.

Árak:

Az árak forintban értendők. Áraink nettó árak.
Fenntartjuk az ár változtatás jogát.
Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:
A Fogyasztó a terméket, illetőleg Cégünk tevékenységét illető kifogásait a következő
elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk:

● E-mail cím: info@sasfly.net
● Telefonszám: +36-20-2203332

A Fogyasztó elsősorban írásban, egyes esetekben azonban szóban is közölheti
Cégünkkel panaszát. A panasz vonatkozhat a Cégünk részéről eljáró személy
viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a termékkel/személyes vagy
online, egyéni vagy csoportos óra megtartásával közvetlen kapcsolatban áll.

A szóbeli panaszt Cégünk haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint
megoldja. Cégünk a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy
panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.

Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Fogyasztó
lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét,
elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint Cégünk Fogyasztói jogvita
rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos
álláspontját.

Abban az esetben, ha Cégünk és a Fogyasztó közti jogvita tárgyalások útján sem
rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó a
Fogyasztóvédelmi Hatóságnál.

Szerzői jogok:

Weboldalunk szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos
a weboldalunkon található képek, szövegek, szoftveres, illetve grafikai programok
engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony
alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk
figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek,
videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos (SaSfLyNeT Kft képviseli: Fülöp Csaba) írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése
mellett.

Részleges érvénytelenség és magatartási kódex:
Abban az esetben, ha az Általános szerződési feltételeink egy pontja jogilag
hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az
irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes.
Cégünknek a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe nincsen.

Műszaki védelmi intézkedések és digitális adattartalom működése:

A szerverek, melyek a weboldalunkon megjelenő adatokat biztosítják, 99,9%/év
feletti elérhetőséggel rendelkeznek. A teljes adattartalmat folyamatosan mentjük,
rendszeres időközönként, ha gond adódna, úgy az eredeti adatok visszaállíthatók. Az
adatok, melyek weboldalunkon megjelennek, MySQL, illetve MSSQL adatbázisban
kerülnek tárolásra. Ezen adatokat érzékeny mivoltukból adódóan megfelelő erősségű
titkosítással tároljuk, kódolásukhoz pedig hardveres támogatást használunk, mely
processzorba van építve.

Szolgáltatások tulajdonságai:

Weboldalunkon az értékesítésre szánt szolgáltatások (hosting, szerver hosting, miner gépek,
ehhez kapcsolódó szolgáltatások, domain regisztráció és az ehhez kapcsolodó
szolgáltatások stb.) tulajdonságairól az adott
szolgáltatás oldalán található leírás szolgáltat információt.

Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért:

A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség az
Ön által megadott adatok módosítására, javítására. Az Ön által megadott adatok
pontosságáért Ön felelős. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát. Rendelése
leadásával Ön tudomásul veszi, hogy Cégünk jogosult az Ön által hibásan megadott
adatokból eredő károk, költségek Ön részére történő áthárítására. Cégünk a hibás
adatbevitel miatt való teljesítésért kizárja felelősségét. A tévesen megadott e-mail cím
vagy postafiókja telítettsége következtében a visszaigazolás kézbesíthetetlennek
minősül, ezáltal a szerződés megvalósulását (meg)akadályozhatja.

Eljárás Hibás ár esetén:

Cégünk kizárja felelősségét a minden gondossága ellenére, továbbá az informatikai
rendszer meghibásodásából eredő, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.
Webshopunk használata:
Webshopunk a Felhasználó részére biztosítja a termékek bemutatását (szolgáltatás
leírással, árral a weboldalon) és az online megrendelés opcióját. Weboldalunkon Ön
menürendszerben böngészhet. A termékeket kategóriánként rendszerezve találja.

Ha szeretne megvásárolni egy szolgáltatást, azt a „Kosárba teszem” gombra történő
kattintással teheti meg. A kosárban lévő termékeket a Kosár megtekintése
segítségével nézheti meg és ellenőrizheti. Itt lehetősége van módosítani a
mennyiségeken vagy törölni termékeket. A Kosár kiürítésére kattintva a kosár teljes
tartalma törlődik.

A www.sasfly.net oldalon a szolgáltatás kiválasztása után a „Tovább a
pénztárhoz” gomb van, ami után Ön megadja a következő adatait.

Vezetéknév *
Keresztnév *
Cégnév (nem kötelező)
Ország *
Irányítószám *
Város *
Utca, házszám *
Megye *
Telefonszám *
E-mail cím *

További információk

Rendelés jegyzetek (nem kötelező)
Ön az adatok megadásával elfogadja az Adatkezelési tájékoztatót, amire a felhívás
figyelmezteti.
Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételek-ben foglaltakat *
A megadott adatokért a Felhasználó a felelős.
Ezt követően a „megrendelés elküldése gomb” megnyomásával a rendelés a
fizetéssel folytatódik (közvetlen banki átutalás vagy Barion rendszerű online fizetés)
A megrendelés folyamata során a Felhasználónak szükséges kiválasztani az általa
preferált fizetési módot. Közvetlenül a rendelés jóváhagyása előtt a Felhasználó a
Megrendelés összesítése oldalon ellenőrizheti az adatok helyességét, a megrendelni
kívánt szolgáltatásokat és mennyiségüket. Ha javítani szeretné az adatokat, a ceruza
ikonra kattintva van mód rá.

Rendelés véglegesítése:

Ha mindent rendben talál, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti
rendelését, melyről weboldalunkon és e-mailben is visszaigazolást kap. Abban az
esetben, ha a visszaigazoló e-mailben veszi észre, hogy hibás adatot adott meg,
kérjük, haladéktalanul, 24 órán belül jelezze felénk.

A weboldalunkon található tájékoztatás nem minősül Cégünk részéről történő
szerződéskötési ajánlatnak. Az ajánlattevő Ön.
Ön a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudomásul veszi, hogy ajánlata
megtettnek minősül és nyilatkozata fizetési kötelezettséggel jár. Ha ajánlatát
Általános szerződési feltételeink szerinti 48 órán belül nem igazoljuk vissza, Ön
mentesül ajánlati kötöttsége alól.

Rendelés feldolgozása és a szerződés megkötése:

Webshopunkon Ön bármikor leadhatja rendelését. Rendeléséről automatikus
visszaigazolást kap, mely rendelése beérkezését jelenti, azonban ez a visszaigazolás
nem minősül az Ön által tett ajánlat elfogadásának. Ha rendelésétől számítva 24 órán
belül nem kap automatikus visszaigazolást e-mailben, kérjük, jelezze felénk, hiszen
előfordulhat technikai probléma, elképzelhető, hogy emiatt nem érkezett meg
rendszerünkbe rendelése.
Cégünk egy második e-mailben igazolja vissza az Ön ajánlatát, ekkor jön létre a
szerződés.

Fizetési módok:

Készpénz:
Előre leegyeztetett esetben, időpontfoglalást követően lehetőség van készpénzben is
fizetni. A számlát elektronikusan állítja ki a Cég a Billingó rendszerén keresztül. A
lemondási feltételek ebben az esetben is érvényesek.

Banki átutalás:
A fizetés történhet banki átutalással. A megrendelés feldolgozását követően elküldjük
Önnek az átutaláshoz szükséges adatokat. Miután utalása beérkezett, visszaigazoló
e-mailt kap.

Online bankkártyás fizetés, Barion rendszeren keresztül:
A fizetés történhet online bankkártyával a Barion rendszerén keresztül. A
szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemezeti Bank felügyelete alatt
álló intézmény, engedélyének száma H-EN-I-1064/2013. A befizető bakkártya
adatait nem látjuk. A számlát az online számlázó programunkon, a Billingón
keresztül e-mailben kapja meg a befizető.

Átutalás esetén a megjegyzés rovatban minden átutaláskor kérjük feltüntetni annak
nevét, aki az adott szolgáltatáson részt vesz, továbbá azt, hogy milyen szolgáltatásról
van szó.

Külföldi értékesítés:

Cégünk Magyarország területén belül biztosítja a megrendelt szolgáltatás személyes
igénybevételét. A Magyarországon kívüli vásárlásra kizárólag online óra/szolgáltatás keretében
kerülhet sor és annak teljesítésére szintén Általános szerződési feltételeink
irányadóak. Fogyasztó ebben az esetben valamely tagállam nagykorú állampolgára
vagy ott lakóhellyel rendelkező, gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül
eljáró természetes személy. Vállalkozás pedig valamely tagállamban letelepedési
hellyel rendelkező, az Európai Unión belül terméket vásárló vagy szolgáltatást
igénybe vevő, gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy.

A kommunikáció és vásárlás elsődleges nyelve magyar. Cégünk nem köteles a
Fogyasztó tagállamának megfelelő nyelven kommunikálni.
Cégünk nem köteles megfelelni a külföldi Fogyasztók/Vállalkozások tagállama
szerinti nemzeti jogban az érintett termékkel összefüggésben meghatározott
szerződésen kívüli követelményeknek.

A külföldi Fogyasztók/Vállalkozások az Általános szerződési feltételeink szerint
élhetnek jogérvényesítési lehetőségükkel.
Online fizetés esetén a fizetés a Cégünk által meghatározott pénznemben történik.
Cégünk visszatarthatja a termék átadását, amíg meggyőződik a vételár és szállítási
díj sikeres kifizetéséről. Ha a vételár nem került teljes mértékben kifizetésre, Cégünk
felhívja a Fogyasztó/Vállalkozás figyelmét a vételár kiegészítésére.

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:

Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási jogról:
Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló
foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül,
ennek értelmében jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás
jogával!

Amennyiben a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, megilleti őt a
szerződés megkötése előtt az ajánlat visszavonásának joga, mely megszünteti a
szerződés megkötésére irányuló ajánlati kötöttséget.
Elállási nyilatkozat, Fogyasztó elállási és felmondási joga:
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát a Fogyasztó az erre
vonatkozó nyilatkozata útján gyakorolhatja.

Amennyiben a videó letöltése megkezdődött, vagy az online órára a bejelentkezés
megtörtént, ez a jog már nem illeti meg.
Fogyasztói elállási nyilatkozat érvényessége:
Határidőben érvényesítettnek tekintjük az elállási jogot, amennyiben a Fogyasztó
nyilatkozatát határidőn (14 napon) belül elküldi részünkre. Az elállás a lefoglalt
időpont bekövetkezte előtt 72 órával – átfoglalás nélkül – nem gyakorolható.
A Fogyasztót terheli a bizonyítás, miszerint elállási jogát e rendelkezéssel
összhangban gyakorolta.

Cégünk a Fogyasztó elállási nyilatkozatának beérkezése után elektronikusan
visszaigazolja a Fogyasztó számára az elállási jog gyakorlásának tényét, illetve
tudomásul vételét.

Cégünk kötelezettsége a Fogyasztó elállása esetén:
Cégünk visszatérítési kötelezettsége:
Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől,
Cégünk az elállásról történő tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti
a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget, a teljesítéssel összefüggő költségeket is.
Cégünk visszatérítési kötelezettségének módja:
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján történő elállás/felmondás esetén
Cégünk a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési
móddal megegyezően téríti vissza. A Fogyasztó jóváhagyása esetén Cégünk a
visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, azonban a Fogyasztót ebből adódó
többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy
postacím miatti késedelem folytán Cégünket nem terheli felelősség.
Egyéb

SaSfLyNeT Kft. mint vállalkozó nem köteles ellenőrizni, hogy a Fogyasztó által
megadott adatok valósak-e.
Tájékoztatjuk Önt, hogy nem minősül szerződésszegésnek, ha a
vállalkozó hatáskörén kívül álló, általa nem kontrollálható és neki fel nem róható
okból a szolgáltatást nem tudja teljesíteni. A Fogyasztónak ebből az okból kifolyólag
okozott költségekért és a befizetett szolgáltatási díj visszafizetéséért a vállalkozó
nem kötelezhető. Ilyen vis maior oknak minősül különösen: háború,
zavargás, természeti katasztrófa, tűz, robbanás, elektromos áramszolgáltatás
szünetelése, szükségállapot, vagy bármely el nem hárítható akadály. Vis maior
esetén a szolgáltatás kifejezetten csak az akadályoztatás idejére szüneteltethető.
Jelen általános szerződési feltételek a Cég részéről egyoldalúan módosíthatóak, de a
Fogyasztóra a szerződéskötéskor hatályban lévő mindenkori szabályok az irányadók.
Budapest, 2021.10.18.

ASZF

 

1. Bevezetés

A jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy rögzítse a SaSfLyNeT Kft. mint vállalkozó képviseli: Fülöp Csaba (továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi- és kezelési elveket, az adatvédelmi- és kezelési politikát, amelyet mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el. Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya az Adatkezelő valamennyi személyes adatkezelésére kiterjed. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek az Adatkezelő weboldalán hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, szolgáltatásaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor egyoldalúan megváltoztassa, amely változásról a Felhasználókat a honlapján értesíti. Az Adatkezelő elkötelezett a Felhasználók és az Ügyfelek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő figyelembe vette az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra: – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016.április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/E rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR); – 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.); – 2013. évi V. törvény a polgári Törvénykönyvről (Ptk.); – 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv.tv.); – 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.)

2. Az adatkezelő adatai, elérhetősége és tevékenysége

1. Név: SaSfLyNeT Kft képviseli: Fülöp Csaba  Adószám: 13755418-2-43 Cégjegyzékszám, 01 09 871548 Székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178 Telefon: +36-20-2203332 E-mail: info@sasfly.net Az adatkezelő Magyarországon nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó, aki főtevékenységként m.n.s. egyéb személyi szolgáltatással foglalkozik. Az adatkezelő nem kötelezett adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

3. Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, az ügyfelekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy az Ügyfelek által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban felsorolt célokból. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelése a következő jogalapokon jön létre: a) önkéntes hozzájáruláson (GDPR 6. cikk. 1. bek.a pontja): Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről az Ügyfeleket külön tájékoztatja az Adatkezelő. b) szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk 1.bek.b pontja): Abban az esetben, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az egyik szerződő fél az érintett. c) jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk 1. bek.c pontja): A jogi kötelezettség teljesítése körébe tartozik, ha az adatkezelés az adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (pl. számviteli kötelezettség teljesítése stb.) d) jogos érdek (GDPR 6. cikk. 1. bek. f pontja) Az adatkezelés az adatkezelők vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése érdekében szükséges. Adatkezelő a weblapon neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát weblapján ellenőrizni, így az ügyfél illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes- a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek nem adja át. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett ügyfél beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

4. Az adatkezelések

4.1. Kapcsolatfelvétel, hírlevelek kiküldése

Az Adatkezelő m.n.s. személyi szolgáltatást kínál magánszemélyeknek és jogi személyeknek, cégeknek mint ügyfeleknek. A kapcsolatfelvétel önkéntes a www.sasfly.net és a webshop.sasfly.net weboldalakon megadott adatokon keresztül. Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, elektronikus hírlevelek kiküldése, marketing tájékoztatás az Adatkezelő tevékenységéről, ügyfélszerzés Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása A kezelt adatok köre: vezetéknév, utónév, e-mail cím, üzenet, telefonszám opcionális Az adatok törlésének határideje: az adatkezelők a fenti személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezelik, az adatkezeléshez adott hozzájárulását az érintett bármikor jogosult visszavonni és kérheti kezelt adatai törlését. A hozzájárulás visszavonásáról való tudomásszerzést követően az adatkezelő haladéktalanul intézkedik az adatok törléséről. Ha az adatkezelő az adatkezelés célját képező hírlevél küldést megszünteti, úgy a kezelt adatokat köteles az utolsó hírlevél megküldésétől számított 60 napon belül megsemmisíteni. Adattovábbítás: személyes adat továbbítása nem történik Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a kapcsolatfelvétel elmaradása


4.2 szolgáltatás vásárlás

Az adatkezelő www.sasfly.net és a webshop.sasfly.net honlapján lehetőség van különböző termékek és szolgáltatások megrendelésére, megvásárlására. Az adatkezelő a vásárlói adatokat ügyviteli rendszerében tárolja elektronikus formában. Az adatkezelés célja: az adatkezelő www.sasfly.net és a webshop.sasfly.net weboldalán történő online vásárlás  megrendelés, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzott kiszolgálás. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], valamint a vásárolt szolgáltatás/oktató videó megnevezése, mennyisége, vételára adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, tekintettel a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésére. A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, a vásárolt/megrendelt szolgáltatás/ oktató videó megnevezése, mennyisége, vételára. Az adatkezelés időtartama: • az oktató videó megrendelése esetén a vásárló neve, telefonszáma az értesítéséig, a szolgáltatás megvásárlásáig, a további adatok tekintetében pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év. Kártyás és elektronikus fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az K&H Bank kezeli. Adattovábbítás: • bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a K&H Bank felé. Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja. • elektronikus fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a Barion Payment Zrt. felé. Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja. Adatfeldolgozók: Név: Sasflynet Kft. Székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. adatfeldolgozói feladat: webtárhely-szolgáltatás Név: Billingo Technologies Zrt. Székhely: 1133 Budapest, Árboc utca 6. I. emelet Adatfeldolgozói feladat: online számlázás Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: nem lehetséges a vásárlás. Név: MailerLite, www.mailerlite.com Adatfeldolgozói feladat: hírlevélküldő szoftver

4.3. www.sasfly.net, blog.sasfly.net valamint webshop.sasfly.net weboldalak webshop „süti” kezelése

Az Adatkezelő az ügyfelek még teljesebb kiszolgálása érdekében ún. anonim Felhasználó-azonosítókat alkalmaz a vele kapcsolatba kerülő Felhasználók számítógépére elhelyezve. A szervereink által automatikusan naplózott információk: Szervereink automatikusan regisztrálják felhasználóink IP címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. (ún. funkcionális sütik) Ezen adatokat az ügyfelek által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze. Használatuk jogalapja: jogos érdek. A cookie-k kizárólag a felhasználók autentikálásának megkönnyítését és perszonalizációs szolgáltatásaink működését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A honlap használata során megadott személyes adatokat kizárólag arra a célra használja az Adatkezelő, amelyhez hozzájárulást kapott. Honlapon a Google Analytics programot használja. A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít nekünk, hogy pontosabb képet kapjunk látogatók tevékenységeiről, és ennek megfelelően alakítsuk át holnapunk tartalmát. A szolgáltatás sütiket használ, hogy információkat gyűjtsön, és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. Vagyis az adatok anonimizálva vannak. Amennyiben az ügyfél nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van arra, hogy ne engedje meg az ún. sütikezelést a www.sasfly.net és a webshop.sasfly.net weboldal alján. Módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, ebben az esetben azonban lehetséges, hogy a Szolgáltatásokat nem vagy nem olyan formában éri majd el a Felhasználó, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését. A „sütik” használatát a böngészőn belül Ön bármikor beállíthatja, amelynek módja a böngésző Súgó részében fellelhető (Beállítások/Adatvédelem). Itt lehetősége van megtiltani a „sütik” tárolását. Weboldalunk a Sütik engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót. Amennyiben az ügyfél csatlakozik az Adatkezelő Facebook, Instagram profiljához (sasflynet) követőként, ismerősként, akkor ott a Facebook adatkezelési és „cookie”-szabályzata az irányadó.

4.4.Egyéb adatkezelések

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad az Adatkezelő tájékoztatást. Amennyiben a szolgáltatás on-line formában valósul meg, az Adatkezelő a beszélgetés után haladéktalanul törli az érintett on-line adatait. Az Adatkezelő tájékoztatja továbbá az ügyfeleket, hogy az általa kezelt adatok átadásra kerülhetnek a Társaság megbízása alapján az adatfeldolgozást, számlázást, könyvelést, a követelések kezelését, illetve a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére. Ezek a személyek az Adatkezelő utasításai szerint járnak el az adatokkal, és nem használhatják fel ettől eltérő célra az adatokat, illetve őket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

5. Az érintettek jogai és a jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a szolgáltatás on-line formában valósul meg az Adatkezelő kötelezi magát, hogy – erre irányuló határozott hozzájárulás hiányában – nem készít felvételt a beszélgetésről. Az ügyfél/érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről, illetve az érintett kérheti személyes adatai módosítását, törlését és bármikor, indoklás nélkül jogosult az adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását részben vagy egészében visszavonni az info@sasfly.net e-mail címre küldött elektronikus levélben, vagy a hírlevélben jelölt linkre kattintva, vagy az adatkezelő székhelyére küldött levélben. Az adatkezelési szabályok megsértése esetén az érintett jogosult tiltakozni az adatkezelőknél az adatkezelés ellen a info@sasfly.net e-mail címen. Az érintett jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu honlap: www.naih.hu) fordulni. Az érintett a jogainak megsértése esetén az Infotv. 22.§ (1) bekezdése alapján adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Budapest, 2021. 09.10. SaSfLyNeT Kft.

SaSfLyNeT Kft Informatikai megoldások tárháza